ОГОЛОШЕННЯ

7-02-2017, 17:49

Розпочав роботу відділ державної реєстрації виконавчого комітету Боярської міської ради за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, 1 поверх.
Відділ державної реєстрації здійснює:
- державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Графік роботи:
Понеділок-четвер:
реєстраційні дії в ЄДР щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
реєстраційні дії в ДР щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
09:00-12:00 – прийом заяв та документів;
15:00-16.00 – видача результатів;
Середа:
9:00-11:00 – особистий прийом громадян начальником відділу;
П’ятниця:
Неприйомний день.
Проведення реєстраційних дій державними реєстраторами.

Відділ державної реєстрації виконавчого комітету Боярської міської ради здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав) – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
1. Державній реєстрації прав підлягають:
1) право власності;
2) речові права, похідні від права власності:
право користування (сервітут);
право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
право господарського відання;
право оперативного управління;
право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;
право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки;
іпотека;
право довірчої власності;
інші речові права відповідно до закону;
3) право власності на об’єкт незавершеного будівництва;
4) заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.
У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.
Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку.
Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності чи інше речове право на земельну ділянку, на якій вони розташовані.
Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини, в яких вони розташовані.
Порядок та спосіб подання документів для проведення державної реєстрації:
- особисто або через уповноважену особу шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав;
- за заявою, поданою в електронній формі суб’єкту державної реєстрації прав через веб-портал Мін’юсту.
Для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно подаються:
- документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженої особи, у разі подання нею документів): паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України, у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання, документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження (пред'являється);
- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України;
- документ, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника (пред'являється);
- документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом. За відсутності такого документа заява не приймається;
- документ про сплату адміністративного збору (або документ, що підтверджує звільнення від сплати збору). За відсутності такого документа заява не приймається.
- оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно, а саме:
1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права, на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;
2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;
4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;
5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;
6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно чи його дубліката, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;
7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;
9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;
12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;
13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
14) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.
Для державної реєстрації права власності та права користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування із земель державної або комунальної власності, подається рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у користування або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у користування.
Державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.
Державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.
Адміністративний збір за проведення реєстраційних дій:
1. За державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб .
2. За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
3. За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
4. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
5. За отримання інформації з Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в паперовій формі;
0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в електронній формі.
За державну реєстрацію права власності, проведену у скорочені терміни, справляється адміністративний збір у такому розмірі: 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – у строк два робочі дні.
2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у строк один робочий день.
5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у строк 2 години.
За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у скороченні, справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у строк два робочі дні.
1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – у строк один робочий день.
2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у строк 2 години.
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.
Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;
2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
6) інваліди I та II груп;
7) Національний банк України;
8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
У разі, якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у скорочені терміни, вищевказані особи не звільняються від сплати адміністративного збору.
Порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
Державна реєстрація новостворених юридичних осіб:
1) Паспорт та ідентифікаційний код заявника;
2) Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
3) Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників;
4) Установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
5) У разі подання документів представником, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (доручення/довіреність), його паспорт і ідентифікаційний код.
6) Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість (додатково за бажанням заявника).
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу:
1) Паспорт та ідентифікаційний код заявників;
2) Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
3) Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
4) Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (квитанція банку);
5) Установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
6) У разі подання документів представником – подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (доручення/довіреність від директора), його паспорт і ідентифікаційний код.
Державна реєстрація припинення діяльності юридичної особи (ліквідація):
1) Паспорт та ідентифікаційний код заявників;
2) Заява про реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації;
3) Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи;
4) У разі подання документів представником – подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (доручення/довіреність), його паспорт і ідентифікаційний код.
Держана реєстрація фізичної особи-підприємця:
1) Паспорт заявника;
2) Копія ідентифікаційного коду;
3) Заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
Додатково (за бажанням заявника):
4) Заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, – за бажанням заявника;
5) У разі подання документів представником – подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (доручення/довіреність), його паспорт і ідентифікаційний код.
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця:
1) Паспорт та ідентифікаційний код заявника;
2) Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця;
3) Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (квитанція банку);
4) У разі подання документів представником – подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (доручення/довіреність), його паспорт і ідентифікаційний код.
Державна реєстрація припинення фізичної особи – підприємця:
Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця подається один з таких документів:
1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням – у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням (+паспорт та ідентифікаційний код заявника);
2) ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою – у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою.
За державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця;
75 відсотків адміністративного збору, вказаного вище, – за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.
Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.
У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.
Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
Надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у скорочені строки:
у разі змін до відомостей про юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів, – у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (додатково до адміністративного збору);
у разі змін до відомостей про юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця протягом двох годин після надходження документів – у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (додатково до адміністративного збору).

Навігація порталу

Офіційна інформація

Боярська міська рада:

м. Боярка, вул. Грушевського, 39
Телефон Боярської міської ради: (093) 303-03-76
E-mail: boyarka-rada@ukr.net

Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Соціальні мережі

Календар

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31