КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОДПІ ПОВІДОМЛЯЄ:

28-11-2017, 11:05

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ОДПІ ПОВІДОМЛЯЄ:
Набрав чинності наказ, яким затверджено нове Положення про реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків

Києво-Святошинська ОДПІ повідомляє, що 21.11.2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України № 822 від 29.09.2017 року «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб - платників податків», згідно з яким наказ Міністерства доходів і зборів України № 779 від 10.12.2013 року «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків», втратив чинність.
Наказом № 822 від 29.09.2017 року затверджено Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, яке розроблено у відповідності з нормами ст. 63 та ст. 70 гл. 6 розділу II Податкового кодексу України з метою визначення єдиної методики реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
Звертаємо увагу, що з 21 листопада 2017 року скорочено строк реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ДРФО) з 5 до 3 днів з дня подання заяви.
Крім того, громадяни України, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, мають можливість подати документи для реєстрації або внесення змін до ДРФО через будь-який контролюючий орган.
Також удосконалено процедуру отримання фізичними особами відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Заява може бути подана до контролюючого органу у паперовому вигляді або засобами електронного зв’язку в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів.
Інформацію щодо електронного сервісу можна отримати на веб-порталі ДФС у рубриці: фізичним особам/отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді.
Отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру можна й у приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету платника. Цей електронний сервіс надає можливість громадянам отримувати відомості про себе з Державного реєстру в електронному вигляді, не звертаючись до органу ДФС.
З текстом Наказу № 822 від 29.09.2017 року Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Зустріч з неприбутковими організаціями

На днях у Києво-Святошинській ОДПІ відбулося засідання «круглого столу» з питань включення неприбуткових підприємств (установ, організацій) до Реєстру неприбуткових установ та організацій, перереєстрації неприбуткових установ та організацій в частині внесення змін до установчих документів таких підприємств.
На початку зустрічі присутнім було повідомлено, що відповідно до пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України та п.7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 (далі - Порядок), неприбутковою є установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи;
Всі неприбуткові організації відповідно до норм пункту 35 підрозділу 4 розділу XX ,,Перехідні положення” Податкового кодексу України та Порядку зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу та подати копії таких документів податковому органу.
Граничний строк для подання копій статутних документів до податкового органу для всіх неприбуткових установ та організацій, крім релігійних організацій був до 1 липня 2017 року.
Для релігійних неприбуткових організацій термін для приведення установчих документів відповідно до вимог Податкового кодексу і подання копій таких статутів до податкового органу продовжено до 1 січня 2018 року.
Тобто, неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 ПКУ, після 01 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Крім того, присутніх цікавило запитання щодо можливості неприбутковою організацією, здійснювати підприємницьку діяльність, яка не встановлена установчими документами, але доходи від якої будуть використовуватися для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети визначеною установчими документами.
«Доходи, отримані неприбутковою організацією від підприємницької діяльності, мають використовуватись виключно для цілей, що передбачені установчими документами. При цьому отримання таких доходів (прибутків) має відповідати вимогам закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм ПКУ факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення».
Також присутніх цікавило питання щодо терміну подання звітності у разі, якщо неприбуткова організація не привела свої установчі документи у відповідність до законодавства до 01.07.2017 року.
«У разі виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), крім випадків, передбачених п.п 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та переходу на загальну/спрощену систему оподаткування в установленому порядку така організація повинна подати до контролюючого органу за місцем обліку наступну податкову звітність з податку на прибуток/єдиного податку:
за період перебування у Реєстрі така організація повинна подати до контролюючого органу Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період перебування у Реєстрі, та фінансову звітність за рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (наприклад: за 2017 рік, до 01 березня 2018 року);
за період перебування на загальній системі оподаткування така організація повинна подати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період перебування на загальній системі оподаткування, та фінансову звітність за рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (наприклад: за 2017 рік, до 01 березня 2018 року);
за період перебування на спрощеній системі оподаткування (зокрема, на третій групі спрощеної системи оподаткування) така організація повинна подати до контролюючого органу податкову декларацію платника податку третьої групи (юридичні особи) за базовий звітний (податковий) період із показниками діяльності, обрахованими за період перебування на спрощеній системі оподаткування – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу».

Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень

Києво-Святошинська ОДПІ нагадує, що з 19 вересня 2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України № 658 від 21.07.2017 року «Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – Наказ № 658), яким внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України № 1204 від 28.12.2015 року «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – Наказ № 1204).
Зокрема, Наказом № 658 уточнено, що податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 Кодексу.
Також у новій редакції Наказу № 658 викладено всі форми податкових повідомлень-рішень.
З текстом Наказу № 1204 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Зміни у формуванні Реєстру заяв про відшкодування ПДВ

Наказом Міністерства фінансів України № 927 від 09.11.2017 року затверджено зміни до Порядку інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого власним наказом № 326 від 03.03.2017 року.
Змінами, передбачено, що у разі повернення банком та/або органом Казначейства перерахованої суми бюджетного відшкодування у зв'язку із зазначенням неправильних реквізитів, Казначейство надає Мінфіну електронне повідомлення про це наступного операційного дня та таке повідомлення того самого дня стає доступним ДФС для подальшого уточнення платіжних реквізитів.
Державна фіскальна служба за результатами опрацювання повідомлень, які не пройшли перевірку електронних цифрових підписів посадових (уповноважених) осіб та печатки відповідного територіального органу, на наступний робочий день після отримання повідомлення з відмовою накладає повні та/або коректні електронні цифрові підписи, печатки та надсилає таке повідомлення повторно.
Також за результатами опрацювання повідомлень, що містять неповні та/або некоректні платіжні реквізити, на наступний робочий день після отримання від платника податку заяви з уточненими платіжними реквізитами ДФС формує повідомлення з уточненими платіжними реквізитами, необхідними для перерахування сум бюджетного відшкодування.

Щоб релігійній організації отримати статус неприбуткової організації потрібно подати документи до 30 грудня 2017 року

Києво-Святошинська ОДПІ нагадує, що релігійні організації для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій повинні привести свої установчі документи у відповідність до вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України в термін до 01.01.2018 року.
Установчі документи такої релігійної організації повинні містити вимоги щодо:
 утворення та реєстрації в порядку, визначеному Законом України № 987-XII від 23.04.1991 року «Про свободу совісті та релігійні організації»;
 наявності заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
 передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
 використання доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Крім того, доходи неприбуткових релігійних організацій можуть використовуватись також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.
Для включення до нового Реєстру неприбутковій організації необхідно подати до органів ДФС за місцем реєстрації реєстраційну заяву за формою 1-РН та засвідчені підписом керівника або представника такої організації й скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації. Копії установчих документів не потрібно подавати, якщо вони оприлюднені на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Також, варто зазначити, що релігійні організації, які не приведуть у відповідність свої установчі документи до вищезазначених вимог та не подадуть до органів ДФС за місцем перебування на обліку реєстраційну заяву за формою 1-РН, з 01.01.2018 року будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Навігація порталу

Офіційна інформація

Боярська міська рада:

м. Боярка, вул. Грушевського, 39
Телефон Боярської міської ради: (093) 303-03-76
E-mail: boyarka-rada@ukr.net

Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Соціальні мережі

Календар

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31