РІШЕННЯ № 49/26


БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 11 серпня 2016 року № 49/26
м. Боярка


Про оголошення конкурсу із залученням інвестора щодо проведення благоустрою території прилеглої до тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Молодіжна (біля № 76)

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про інвестиційну діяльність», Правилами благоустрою території м. Боярка, затвердженими рішенням Боярської міської ради № 14/701 від 24.11.2011р., -

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Оголосити конкурс із залученням інвестора щодо проведення благоустрою території прилеглої до тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Молодіжна (біля № 76), згідно з ескізною схемою, що додається.
2. Затвердити умови конкурсу (додається).
3. Затвердити склад конкурсної комісії (додається).
4. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації «Боярка-Інформ».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом функціональних обов’язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.О. ЗАРУБІН

Згідно з оригіналом:
Керуюча справами М.А. Рябошапка


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради
від 11 серпня 2016р. № 49/26

Склад
конкурсної комісії:

1. Голова конкурсної комісії, перший заступник міського голови – Шульга В.В.
2. Секретар конкурсної комісії, начальник відділу містобудування, архітектури та землевпорядкування – головний архітектор – Романюк А.О.
3. Член комісії, секретар ради – Романченко О.І.
4. Член комісії, начальник юридичного відділу – Безверха Л.М.
5. Член комісії, начальник фінансів економічного розвитку та торгівлі – Мусієнко Н.І.
6. Член комісії, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, транспорту та надзвичайних ситуацій – Савчук М.В.
7. Член комісії, депутат міської ради – Добрівський Т.Г.
8. Член комісії, депутат міської ради – Ерклієнко С.П.
9. Член комісії, депутат міської ради – Матейко А.В.
10. Член комісії, депутат міської ради – Мірзаєв А.Н.
11. Член комісії, депутат міської ради – Назаренко А.О.
12. Член комісії, депутат міської ради – Скринник О.Г.
13. Член комісії, депутат міської ради – Слободюк О.М.

Керуюча справами М.А. Рябошапка


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради
від 11 серпня 2016р. № 49/26
Умови конкурсу:

1. Інформація про об’єкт інвестування:
1.1. Об’єктом інвестування є території благоустрою прилеглої до тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Молодіжна (біля № 76) (далі територія).
1.2. Територія знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Боярка.
1.3. Набуття Інвестором права власності або користування (оренди) територією (земельною ділянкою) на підставі інвестиційного договору заборонено.
1.4. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
№ п/п Показник Одиниця виміру Всього
1 Орієнтовна площа території (земельної ділянки) м2 4600
2 Кількість малих архітектурних форм: шт. 17

1.7. Інвестор зобов’язується, виконати благоустрій прилеглої території до тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Молодіжна (біля № 76) Після закінчення виконання зазначених робіт, що підтверджується актом, підписаним між Замовником та Інвестором, Інвестор зобов’язується безкоштовно передати результати виконаних робіт (майно) до комунальної власності територіальної громади міста Боярка.

2. Укладення з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:
2.1. Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування благоустрою території прилеглої до тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Молодіжна (біля № 76).
2.4. Облаштування Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором та Замовником, у разі необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного конкурсу.
2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків, необхідних для облаштування Об’єкта інвестування.
2.6. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником укладають інші угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно із законодавством України.
2.11. Об’єкт інвестування та його складові не є нерухомим майном та право власності Інвестора на них не підлягає державній реєстрації.
2.12. Строк дії інвестиційного договору – 1 (один) рік з моменту набрання ним чинності.
2.13. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестор не має права змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування та без згоди Організатора конкурсу відчужувати Об’єкт інвестування.
2.14. Інвестор зобов’язується протягом строку дії інвестиційного договору утримувати та вживати інших заходів, необхідних для експлуатації Об’єкта інвестування, а також утримувати та забезпечувати благоустрій території Об’єкта інвестування відповідно до вимог чинного законодавства України. До початку експлуатації Об’єкта інвестування в порядку, передбаченому цими умовами.
3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат, пов’язаних із реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із облаштуванням та утриманням Об’єкта інвестування, сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішення земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням Земельної ділянки, утриманням та експлуатацією Об’єкта інвестування протягом строку дії інвестиційного договору тощо, а також витрат, пов’язаних з виконанням робіт із благоустрою, визначених у пункті 1.7 цього оголошення.
3.2. Кошти витрачені Інвестором на проведення благоустрою поверненню не підлягають.
3.7 Інвестиційний договір укладається протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору. Якщо протягом зазначеного строку переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору або висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.
З моменту скасування рішення про визначення переможця конкурсу Організатор конкурсу протягом 30 (тридцяти) днів готує рішення виконавчого комітету Боярської міської ради про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестицій під час проведення конкурсу.
3.8. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту.
3.9. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестиційного договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту.
3.10. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.
3.11. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених в умовах інвестиційного договору.
3.11.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором, питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією Організатора конкурсу виносяться на розгляд Комісії.
3.11.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє Інвестора про:
- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 (тридцяти) днів;
- терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвестором порушення його умов.
У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 (тридцяти семи) днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.
3.11.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно з умовами інвестиційного договору.
3.11.4. Організатор конкурсу підтверджує виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у підпункті 3.11.3 пункту 3.11 цього оголошення.
4. Додаткові умови конкурсу:
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Боярка.
5. Основний критерій визначення переможця конкурсу:
5. Переможець конкурсу матиме право на встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності площею до 30 м2 на території проведеного ним благоустрою по вул. Молодіжна (біля № 76).
6. Додаткові критерії визначення переможця:
6.1. Вартість благоустрою території.
6.2. Площа благоустрою.
6.3. Терміни виконання благоустрою.
6.4. Найкращі умови використання Об’єкта інвестування.
7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
7.1. Визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство.
7.2. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
7.3. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.
7.4. Мають прострочену заборгованість у сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів).
7.5. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з іншими органами місцевого самоврядування.
8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 08150, м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 13, тел. (04598) 41-815 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.
9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 08150, м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 13, тел. (04598) 41-815 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).
10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

РІШЕННЯ

Навігація порталу

Офіційна інформація

Боярська міська рада:

м. Боярка, вул. Грушевського, 39
Телефон Боярської міської ради: (093) 303-03-76
E-mail: boyarka-rada@ukr.net

Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Соціальні мережі

Календар

«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31