ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на І квартал 2013 р.ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого
комітету № 117/1
від 18.12.2012р.ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ на І квартал 2013 р.

І. Підготовка питання для винесення на розгляд :
1.1. Сесії міської ради :


№ з/п Питання роботи ради та її органів Відповідальні
1. Звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік Скочко В.А.
Балуєва О.М.
2. Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку м. Боярка у 2012 році та затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік Заступники міського голови
3. Про розробку стратегії підвищення конкурентоспроможності м.Боярка до 2020 року Скочко В.А.
Балуєва О.М.
4. Звіт про діяльність комунальних підприємств міста Боярка за 2012 рік та розгляд планів на 2013 рік Давиденко М.І.
Керівники комунальних підприємст
5. Затвердження програм сприяння улаштування індивідуального опалення та виконання заходів енергозбереження Давиденко М.І.
6. Визначення порядку надання матеріальної допомоги виконавчим комітетом Боярської міської ради Дубовецький В.М. .
7. Про стан роботи ринків м.Боярка Давиденко М.І.
8. Про заходи по благоустрою водойм у м.Боярка у 2013 році Давиденко М.І.
9. Затвердження порядку надання в оренду майна територіальної громади м.Боярка для розміщення кабельної мережі інтернетпровайдерами та мереж кабельного телебачення Скочко В.А.
Петруха О.А..
10. Затвердження Програми облаштування та утримання зупинок громадського транспорту у м. Боярка Давиденко М.І.
11. Про виконання договорів співпраці по соціально-економічному розвитку міста у 2012 році Скочко В.А.
Балуєва О.М.
12. Про затвердження Генерального плану міста Давиденко М.І.
Романюк А.О.

1.2. Засідання виконкому міської ради

П.Питання для розгляду виконавчим комітетом:
Графік засідань виконкому:
08.01.2013 р. о 14-30 год.
15.01.2013 р. о 14-30 год.
05.02.2013 р. о 14-30 год.
19.02.2013 р. о 14-30 год.
05.03.2013 р. о 14-00 год.
19.03.2013 р. о 14-30 год.

№пп Питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету Відповідальні

2.1 Звіт про роботу фінансово-економічного відділу Балуєва О.М.
2.2 Звіт про роботу із зверненням громадян КП «БГВУЖКГ» Мурдій В.О.
2.3 Звіт про роботу із зверненням громадян КП «Боярка-
Водоканал» Павлусь В.І.
2.4 Про стан виконавської дисципліни при виконанні
доручень і розпоряджень голови райдержадміністрації,
голови облдержадміністрації за 1 квартал 2013 р. Рябошапка М.А.
Ворожбит Є.Ю
2.5 Про удосконалення роботи у сфері культури та
роботу новоствореного комунального закладу
«Будинок культури» Дубовецький
В.М.
Іванова Т.С.

Ш.Планування роботи виконавчого комітету:
Загальний відділ:
1) Обробка кореспонденції, яка надходить на відправляється, доставка її за призначенням.
2) Видача інформації стосовно терміну проходження документів.
3) Підготовка та реєстрація розпоряджень міського голови, доведення у визначені терміни.
4) Організація роботи по реєстрації, обліку і збереження документальних матеріалів поточного архіву.
5) Ведення особових справ, трудових книжок.
6) Оформлення розпоряджень з кадрових питань.
7) Оформлення розпоряджень про відрядження, виписка посвідчень про відрядження.
8) Підготовка табелю обліку робочого часу, оформлення довідок з місця роботи.
9) Видача довідок, форми № 3.
10)Перевірка присвоєння рангів та надбавок посадовим особам органів місцевого самоврядування.
11) Здійснення контролю за дотриманням Законів України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про засади запобігання та протидії корупції” та інших законодавчих актів з питань кадрової політики.

Фінансово-економічний відділ:
1) Підготовка пропозицій щодо внесення змін до рішення про бюджет міста та внесення зміни до розпису бюджету та планів асигнувань.
2) Участь у розробці положень
та програм необхідних у бюджетному процесі.
3) Оформлення розпоряджень про складання і виконання розпису міського бюджету; по фінансових питаннях..
4) Перевірка та затвердження штатних розписів бюджетних установ міста.
5) Аналіз виконання бюджету за І квартал 2013 р.
6) Підготовка інформації до Києво-Святошинського РФУ про нараховану зарплату виконкому та установ, які фінансуються з місцевого бюджету м. Боярка.
7) Аналіз господарської діяльності ДДЗ.
8) Перевірка фінансової діяльності бюджетних установ міста.
9) Вибіркова перевірка фінансової діяльності комунальних підприємств міста.
10) Аналіз надходжень до бюджету в розрізі податків.
11) План заходів по збільшенню надходжень до бюджету.
12) Розробка поточних розпоряджень та рішень.
13) Прийняття участі у семінарах, нарадах з питань формування та виконання бюджету, інших питаннях, що стосуються компетенції відділу, курсах, підвищення кваліфікації.
14) Впровадження нових моделей фінансово-господарської діяльності.
15) Виконання інших доручень в межах функціональних обов’язків

Юридичний відділ:
1) Участь у підготовці та правовий аналіз рішень ради, виконкому та розпоряджень міського голови, а також погодження проектів цих актів.
2) Присутність на засіданнях виконкому та пленарних засіданнях ради з метою оперативного надання правової допомоги та консультації при розгляді питань, віднесених законодавством до компетенції ради та виконкому та при прийнятті відповідних рішень.
3) Надання правової допомоги посадовим особам ради та виконкому, депутатам, а також соціально незахищеним категоріям населення (за дорученням міського голови, заступників міського голови секретаря ради, керуючої справами виконкому).
4) Забезпечення обліку і зберігання законодавчих та інших нормативних актів, які надходять до виконкому.
5) Інформування посадових осіб виконкому та ради про прийняття нового законодавства, роз’яснення порядку та практики його застосування.
6) Представництво у встановленому чинним законодавством порядку, інтересів ради, виконкому в судах, державних і інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
7) Вжиття заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних та контролюючих органів.
8) Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів юридичного відділу.
9) Узагальнення та аналіз наслідків розгляду судових спорів за участю міської ради та виконкому.
10) Надання консультацій громадянам та юридичним особам щодо законодавства з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
11) Приймання документів для оформлення посвідчень 4 категорії та серії «Д». Видача згідно з протоколом посвідчень.
12) Розгляд заяв громадян по квартирному обліку
3) Підготовка проектів рішень на засідання міськвиконкому
13) Оформлення облікових справ громадян та внесення до них змін.
14) Робота зі списками громадян, які затверджені на квартирний облік та їх оформлення для загального відома.
15) Ведення журналів осіб, які затверджені на квартирний облік.
16) Вивчення чинного законодавства щодо житлових питань.
17) Ведення квартирного обліку громадян у відповідності до п.32 Закону України ”Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС” (за направленням).
18) Ведення облікових справ військовослужбовців, звільнених у запас, або за станом здоров’я та по скороченню штатів.
19) Оформлення та видача ордерів.
20) Прийняття участі в засіданнях виконкому та у нарадах, які стосуються квартирного обліку.
21) Внесення змін до облікових справ громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, за результатами проведеної перереєстрації та перевірки облікових даних, відповідно до Правил обліку громадян, які перебувають на обліку.
Житлово-комунальні ,архітектурні та земельні питання:
1) Проведення конкурсної комісії по оренді нежитлових приміщень.
2) Підготовка і проведення балансової комісії комунальних підприємств.
3) Контроль за виконанням робіт по капітальному ремонту об’єктів житлового господарства.
4) Надання звітної інформації в райдержадміністрацію.
5) Робота з боржниками по зменшенню заборгованості за житлові послуги, водо- і теплопостачання, орендної плати та земельного податку.
6) Виконання плану заходів по підготовці до опалювального сезону 2012-2013 рр.
7) Робота над економічною стабілізацією комунальних підприємств і підвищення ефективності їх праці.
8) Підготовка та проведення комісії по відключенню окремих приміщень житлових будинків від мереж центрального опалення.
9) Підготовка питань до розгляду на засіданнях виконкому та сесії міської ради. Друк матеріалів для розгляду на засіданнях виконкому та сесії міської ради.
10) Контроль за висвітленням питань роботи об’єктів комунального господарства в засобах масової інформації.
11) Робота з працівниками комунальних підприємств по підвищенню культури обслуговування населення та якості робіт.
12) Підготовка та проведення комісії з розгляду питань заборгованості за надані комунальні послуги населенню міста та контролю за сплатою комунальних послуг
13) Проведення двомісячника по благоустрою території міста, постійний контроль за дотриманням Правил благоустрою міста.
14) Контроль за дотриманням на території міста містобудівного та земельного законодавства.
15) Робота виїздних комісій по розгляду звернень громадян з питань містобудування та землевпорядкування.
16) Проведення комісії з видалення зелених насаджень в місті.
17) Розробка та підготовка програм в галузі житлово-комунального господарства міста.
18) Робота із зверненнями громадян, підприємств, установ та організацій міста.
19) Співпраця з проектними інститутами по затвердженню містобудівної документації м. Боярка.
20) Підготовка документів по капітальному ремонту дитячих площадок.
21) Підготовка звітів в управління статистики у Києво-Святошинському районі.

ІУ. Організаційні заходи:
4.1. Організація у місті заходів у зв’язку з відзначенням :
 Новорічні та Різдвяні свята;
 Водохреща
 День Соборності;
 День захисника Вітчизни;
 Масляна;
 8 Березня;

4.2. Засідання, наради:
 Засідання виконкому (кожний 1-й та 3-й вівторок місяця о 14-30);
 Апаратні наради виконкому у міського голови (кожний понеділок о 8-30);
 Апаратні наради по житлово-комунальних питаннях у міського голови (кожний вівторок о 8-30);
 Особистий прийом громадян працівниками виконкому згідно затвердженого графіку.
4.3 Проведення засідань комісій:
- адміністративної;
- транспортної;
- комісії по наданню матеріальної допомоги.Керуюча справами М.А.РЯБОШАПКА

Навігація порталу

Офіційна інформація

Боярська міська рада:

м. Боярка, вул. Грушевського, 39
Телефон Боярської міської ради: (093) 303-03-76
E-mail: boyarka-rada@ukr.net

Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Соціальні мережі

Календар

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31